'רואים את הרגליים

תיאטרון: 'רואים את הרגליים' הצגת יחיד ב"הבימה" של ענת זאוברמן, על הפרעות אכילה, תרבות השפע ותפיסת "האני"