ארכיטקטורה, אוניברסיטת אריאל

ארכיטקטורה: פרויקטי גמר של בוגרי בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל: סביבת המגורים והעירוניות של המחר, אורבניזם ניסוח מחדש של מערכות יחסים, הבניין ושאלת המגורים, ועוד