מוזיקת רקע

צילום: רבים מן התצלומים בתערוכה כוללים "רעש חזותי"; מידע ויזואלי שאינו ניתן לשליטה. כותבת נעמה חייקין, אוצרת התערוכה. ״זוהי תכונה מהותית של הצילום״