פרס ספיר לספרות

פרס ספיר לספרות: חידושים בפרס ספיר לספרות - בשנת 2015 יהיו רשאים להגיש מועמדות לפרס ספיר של הפיס גם ספרים שיצאו לאור באמצעות מו"ל דיגיטלי וספרים בהוצאה עצמית