בית האמנים ירושלים

אמנות: אירועים במסגרת תערוכתו של חיים בן שטרית. בווארי אוריינטלי – האם אתה מכיר את האישה הזאת?