ליאורה גרוסמן

אמנות: בתערוכה "מציירת-גוזרת-מדביקה" תציג גרוסמן - מאחרונות המאיירות בטכניקה ידנית - את עבודות המקור שיצרה בעבור הספר "ויקי-בום" מאת רונית חכם