Israeli Ceramic Design

אמנות: התערוכה "Ceramic Design from Israel: Techno-Logical Vessels" בבית בנימיני הינה מהתערוכות של הקונגרס ה-47 של האקדמיה הבינלאומית לקרמיקה. כנס מקצועי רב משתתפים ורב תערוכות

Back to Earth

תערוכת Back to Earth תיפתח ב'גלריה ללימודי אפריקה' ביום שישי ה-23 באוקטובר. המפגשים יתקיימו ב- 16/10 בין השעות 10:00-12:00 וב- 18/10 בין השעות 17:00-20:00