שלישי בשלייקס

קולנוע: יוזמת יום ההקרנות המיוחד, השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל: "מיזם 'שלישי בשלייקס+' הוא שדרוג של שלישי בשלייקס: "חתונה מנייר", "ציפורי חול", "נובל", "ערכו של אדם"