מַכְּתוּבּ

אמנות: דרך הפריטים המוצגים בתערוכה נחשף עולם סודי של קמעות שנכתבו לצרכי הגנה ולריפוי, וצירופי אותיות שיוחסו להם כוחות מאגים. עכשעו במוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח בבאר שבע

תרבות האסלאם ועמי המזרח

אמנות: תערוכה חדשה במוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח: מאיזניק לירושלים: קרמיקה במפגש בין-תרבותי. אוצרת התערוכה: שרון לאור- סירק