Alone

טלויזיה: כשמחוברים פוגשת את הישרדות. 'לבד' (Alone). סדרה חדשה המגדירה מחדש את כל חוקי ז'אנר הריאליטי. בכורה עולמית במקביל בכל ערוצי ההיסטוריה בעולם