רמי מימון

רמי מימון-2
|

מוזיאון תל אביב: רמי מימון – קריאה נוספת. פרס לורן ומיטשל פרסר לצילום לאמן ישראלי צעיר, 2015

4.11.15 – 20.2.15
הפתיחה: שלישי – 3.11.15 – בשעה 20:00
גלריה לצילום ע"ש דורון סבג ors –  בע"מ- הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר
אוצרת: נילי גורן

רמי מימון-5
רמי מימון, ללא כותרת ‫(ציריך‫), 2012

רמי מימון (נ' 1976) — זוכה הפרס, המוענק השנה בפעם הראשונה — עוסק בבחינה של ייצוגים ומוסכמותיהם בתרבות ובאמנות. עבודתו מתאפיינת בחיבור מקורי ועדין בין עבודות צילום להצבות חומריות מורכבות ועוסקת בחקירה של מדיום הצילום, של התצלום ושל מעמדם המשתנה לאורך השנים.

רמי מימון-1
רמי מימון, ללא כותרת. וינה 2008

התערוכה 'קריאה נוספת', היא מעין ארכיב צילומי שהתגבש מאז 2007 מתוך מהלך חתרני המטיל ספק בוודאות המקור הצילומי וחותר תחת סמכותו התיעודית – עדותית של המדיום. בדומה לביטוי המסמן הפניית הקורא לעיון בתכנים חיצוניים בנוסף לטקסט המרכזי, כך מבקשת הסדרה להטעין טקסט חזותי קיים, בעולמות תוכן נוספים.

רמי מימון-3
רמי מימון, ללא כותרת (73, 72), 2015

הקריאה הנוספת, מרחיבה את הדיון ממבט בדימויים ובמעמדם בעולם התרבות, אל עיון בתהליכי העבודה. מימון בוחן דימויים מתוך ספרי צילום ותולדות האמנות ופורס את הדיון במרחב שבין הבחירה במקור (באמן או בדימוי המיוחס לו) לבין נוכחותו החומרית-פיסולית של ההעתק (ספר האמנות, מאגר הרפרודוקציות) ויצירת מקור חדש מנוכס.

רמי מימון-4
רמי מימון, ללא כותרת ‫(זנדר-קייטה‫), 2013

קריאת ההיסטוריה של האמנות, מתוך התבוננות ברפרודוקציות, שנועדו לתיעוד ולשימור מורשת העבר, מתווכת כתוצר צילומי תמים אך מתבררת בתור כוח פוליטי המכונן קריאה מגמתית ומייצר משמעות חדשה ביחס לאובייקט המקורי

פורסם בקטגוריות אופנה, מגזין אופנה
תגובות פייסבוק